Bakarisanje elemenata

Kiselo bakarisanje u bunjevima i vješaljkama(omogućava prevlake koje su sjajne, izravnane i bez unutrašnje napetosti

Osnovni materijali koji se zaštićuju na ovoj liniji su Bakar, Mesing i Aluminijum

  • Alkalno bakarisanje u bubnjeviman i vješaljkama (sjajne i duktilne prevlake sa vrlo dobro otpornošću na koroziju )

Osnovni materijali koji se zaštićuju na ovoj liniji su Mesing, Zamak, Bakar, Čelik i Aluminijum