Kalajisanje elemenata

Sjajno kalajisanje u bubnjevima i vješaljkama (reflektirajući i ravan sloj, omogućava bijele naslage koje vremenom ne žute, zahtjevi za debljinu nanosa se kreću 3-20 µm)

Osnovni materijali koji se zaštićuju na ovoj liniji su bakar, mesing, čelik  i aluminijum.

Kiselo bakarisanje na vješačima (omogućava prevlake koje su sjajne, izravnane i bez unutrašnje napetosti) 

Osnovni materijali koji se zaštićuju na ovoj liniji su zamak, mesing, bakar i čelik.