Kataforetsko lakiranje elemenata ( KTL)

Kataforeza je postupak pri kojem se na temelju delovanja magnetskog polja boje metali. Postupak se svodi na prisustvo pozitivno i negativno nabijenih čestica. Bojenje se obavlja u tečnosti boja i lakova, pri čemu je voda nabijena suprotno od pigmenata. Delovanjem električnog polja, boja se nanosi na metalne delove gde se čestice usmeravaju prema predmetu bojenja, a voda odlazi u suprotnom smeru. Za ovakav način bojenja metala vrlo je bitna temperatura, tako svaki deo ovog procesa ima različita temperaturna svojstva. Ovaj postupak bojenja vrlo je sličan galvanskom uređaju, ali za razliku od galvanskog uređaja, koristi veći napon.

Automatska Linija za kataforetsko lakiranje metala crnom bojom.

Debljina prevlake: 10 – 50 µm

Osnovni materijal : Čelik, Zamak, Aluminij

Predtretman cink fosfatiranja obezbjeđuje dodatnu korozionu zaštitu