Cink nikal u bubnjevima

Galvansko pocinčavanje koristi se u mnogo različitih industrija prvenstveno zbog svojih funkcionalnih svojstava. Prevlaka cinka je duktilna, sjajna i pruža odličnu zaštitu protiv korozije. Nanošenje cinka se vrši uranjanjem komada u elektrolit te se pod dejstvom struje cink nanosi na komade koje zelimo pocinčati.

 • Automatska linija za Alkalno pocinčavanje u bubnjevima I na vješačima na zamku
 • Debljina prevlake 5-15 µm
 • Postretmani pasiviranja: Debeloslojna pasivizacija, crna, plava, trovalentna žuta pasivizacija.
 • Dodatna antikoroziovna zaštita : sealer ( polimerni premaz)
 • Poluautomatska linija za Alkalno pocinčavanje čelika u bubnjevima
 • Debljina prevlake 5-15 µm
 • Postretmani pasiviranja: debeloslojna, crna, plava, trovalentna žuta pasivizacija)
 • Linija je namjenjena kupcima iz autoindustrije.
 • Dodatna antikoroziovna zaštita : sealer ( polimerni premaz)
 • Automatska linija za kiselo pocinčavanje u bubnjevima na čeliku
 • Debljina prevlake 5-15 µm
 • Postretmani pasiviranja: debeloslojna, plava, trovalena žuta pasivizacija)
 •  Najsavremenija oprema, te dip spin za tretman dodatne antikorozivne zaštite.
 • Linija je namjenjena kupcima iz autoindustrije I metalne industrije.
 • Dodatna antikoroziovna zaštita : sealer ( polimerni premaz)
 • Tretman podešavanja koeficijenta frikcije/stepena kliznosti sa određenim selaerom ( polimernim lakom)