Toplo cinčanje elemenata

Vruće cinčanje je postupak kod kojeg se elementi nakon odgovarajuće kemijske pripreme potapaju ili uranjaju u talinu cinka na oko 450 °C (talište cinka je 420 °C), a time se provodi antikorozivna zaštita uglavnom čeličnih dijelova i sklopova. Primjenjuje se već preko 150 godina i jedan je od najviše primjenjivanih oblika zaštite od korozije danas. Razlog je tako raširenoj primjeni u jednostavnosti samog postupka, te dobrim antikorozivnim svojstvima, bez troškova održavanja, tijekom gotovo cijelog životnog vijeka proizvoda.

U našem proizvodnom pogonu su instalirane slijedeće linije za toplo pocinčavanje:

  • Linija za toplo pocinčavanje elemenata do 9 m dužine

Debljina prevlake od 50-200 µm

Roba se radi na vješačima

Posjeduje tretman pasiviranja, te mehaničku obradu pred plastifikaciju